OPI | Disclaimer

Bij het samenstellen van de website www.opi.nl heeft Milou Cosmetics B.V. h.o.d.n. OPI Nederland ("OPI Nederland") de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Desondanks bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie op deze website na verloop van tijd verouderd, onvolledig of niet juist is.

OPI Nederland sluit alle aansprakelijkheid uit voor enige directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website, het gebruik van informatie die door middel van deze website is verkregen of de tijdelijke onmogelijkheid om deze website te kunnen raadplegen. De informatie op de website www.opi.nl wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. OPI Nederland behoudt zich het recht voor om wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige voorafgaande kennisgeving aan derden door te voeren.

 

Contact

Heeft u vragen, opmerkingen of een klacht met betrekking tot de Gebruiksvoorwaarden of de Website, dan kunt u contact opnemen met:

Milou Cosmetics B.V.
h.o.d.n. OPI Nederland
Stapelovenweg 4
5708 JW HELMOND
T +31 (0)492 55 25 07
E info@opi.nl